กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย

ผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

ท่านพึงพอใจในการให้บริการหรือไม่


ท่านพึงพอใจในการให้บริการหรือไม่ ( โปรดเลือกระดับที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน )

ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ  

แสดงผลการโหวด คลิกเพื่อดูผลโหวต
ss
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 78 ครั้ง