กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย
นายพล เชื้อทหาร
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย

ข้อมูลผู้บริหาร บุคลากร แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารทรัพยากรบุคคล การประเมินความเสี่ยง เจตจำนงสุจริต เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ facebook หน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 2566 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2566

กลุ่ม
.. 3 4 5 6 7 ..
7/3/2566
วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย และนางสาวสุภัชชญา ใจเพชร ผู้ช่วย หน.ปภ.จ.สุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ห้องประชุมกงไกรลาศ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
3/3/2566
วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ร่วมกับเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ได้ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดค่าฝุ่นละอองและเพิ่มความชื้นในอากาศ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก สนับสนุนยานยนต์ฉีดพ่นหมอกน้ำระยะไกล (LUF 60) และรถบรรทุกน้ำเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ฉีดพ่นบริเวณหน้าเทศบาลเมืองฯ และชุมชนเลอไท ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้ดำเนินการฉีดล้างถนน ทุกอำเภออย่างสม่ำเสมอ
3/3/2566
วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น. นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่ภาคเหนือและพื้นที่ภาคกลาง
3/3/2566
วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566 โดยได้ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ดำเนินกิจกรรม 5 ส. เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้สำนักงานฯ มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
.. 3 4 5 6 7 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 7322 ครั้ง