กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย
นายพล เชื้อทหาร
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย

ข้อมูลผู้บริหาร บุคลากร แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารทรัพยากรบุคคล การประเมินความเสี่ยง เจตจำนงสุจริต เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ facebook หน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 2566 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2566

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
23/3/2566
วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางรัตติยา เรืองนวล หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เข้าร่วมตรวจติดตามการดำเนินงานภายใต้ภารกิจของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยอำเภอศรีสำโรง โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอศรีสำโรง ชั้น 2 ที่ทำการอำเภอศรีสำโรง พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตร จำนวน 3 แปลง
20/3/2566
วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ห้องประชุมกงไกรลาศ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
16/3/2566
วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.ปภ.จ.สุโขทัย ได้ส่งมอบเครื่องเป่าลม เพื่อใช้ในการป้องกันหรือยับยั้งไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 จำนวน 192 เครื่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันหรือยับยั้งไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการส่งมอบฯ ณ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ ท่านพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาด ได้มอบน้ำดื่ม และเครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับเป็นขวัญและกำลังในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย
14/3/2566
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ สิบโทคมสันต์ เด่นสมบูรณ์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ และคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับจังหวัด ระดับอำเภอและที่ปรึกษาระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมฯ ณ โรงแรมเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย
1 2 3 4 5 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 7320 ครั้ง