กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย
นายพล เชื้อทหาร
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย

ข้อมูลผู้บริหาร บุคลากร แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารทรัพยากรบุคคล การประเมินความเสี่ยง เจตจำนงสุจริต เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ facebook หน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 2566 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2566

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
28/3/2566
วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วย นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย , เจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สนง.ปภ.จ.สุโขทัย นำสิ่งของสำรองจ่าย พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ร่วมกับนายอำเภอสวรรคโลก ,สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,สนง.ประชาสัมพันธ์ ณ บ้านเลขที่ 67/1 ม.5 ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
27/3/2566
วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายทศพล เกียรติศรีสิริ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ช2 และนายอดิศักดิ์ ตาทอง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT) เจ้าหน้าที่ สนง.ปภ.จ.สุโขทัย เข้าร่วมเป็นวิทยากร/ครูฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) "หลักสูตรจัดตั้ง" ระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2566 ของ ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด โดยมี นายมงคล พึ่งเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯ ณ อบต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
27/3/2566
วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย และนางสาวสุภัชชญา ใจเพชร ผู้ช่วย หน.ปภ.จ.สุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ห้องประชุมกงไกรลาศ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
24/3/2566
วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย และนางกุลธิรัตน์ โตมอญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco Webex Meeitngs ณ ห้องประชุมกงไกรลาศ ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมี พ.ต.อ.ชูศักดิ์ วัฒนโยธิน รอง.ผบก.ภ.จว.สุโขทัย เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีผู้แทนตำรวจภูธรอำเภอสวรรคโลก สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย แขวงทางหลวงสุโขทัย แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และผู้แทนโรงเรียนบ้านหนองแหน เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ ข้อมูลกรณี รถทัวร์ทัศนศึกษานักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแหน อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย เกิดอุบัติเหตุตกลงข้างทาง
1 2 3 4 5 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 7318 ครั้ง