กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2566

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
6/2/2566
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ปี 2566 จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะทำงานฯ และประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด ยกเว้นพื่นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางสุโขทัย โดยทางอำเภอได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting) ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ในการนี้ นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย และนางสาวสุภัชชญา ใจเพชร ผู้ช่วย หน.ปภ.จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
31/1/2566
วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนมกราคม 2566) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางสุโขทัย ในการนี้ นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
30/1/2566
วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสุโขทัย (ก.ช.ภ.จ.สุโขทัย) ร่วมกับคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.สุโขทัย ครั้งที่ 3/2566 ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ณ ห้องประชุมกงไกรลาศ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ในการนี้ นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย และนางรัตติยา เรืองนวล หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
30/1/2566
วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางสุโขทัย ในการนี้ นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้มอบเกีรติบัตรให้แก่อำเภอ จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง และอำเภอทุ่งเสลี่ยม ซึ่งเป็นอำเภอที่มีผลการดำเนินงานป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนดีเด่น ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566
1 2 3 4 5 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6742 ครั้ง