กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (หลังเก่า) ชั้น 2
อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรสาร 0 5561 6239

โทรศัพท์
0 5561 2415      ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ
0 5561 6237      ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ
0 5561 6238      ฝ่ายสงเคระห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 256 ครั้ง