กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2566

กลุ่ม

ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสุโขทัย (ก.ช.ภ.จ.สุโขทัย)

วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสุโขทัย (ก.ช.ภ.จ.สุโขทัย) ร่วมกับคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.สุโขทัย ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ในการนี้ นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย และนางรัตติยา เรืองนวล หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6745 ครั้ง