กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2566

กลุ่ม

ารประชุมคณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ปี 2566 จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ปี 2566 จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ณ ห้องศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสุโขทัย (ห้องประชุมกงไกรลาศ) ชั้น 5 ศาลากลางสุโขทัย โดยทางอำเภอได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting) ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ในการนี้ นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวสุภัชชญา ใจเพชร ผู้ช่วย หน.ปภ.จังหวัดสุโขทัย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6739 ครั้ง