กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2566

กลุ่ม

พิธีมอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี กรณีเกิดอัคคีภัย

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีมอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี กรณีเกิดอัคคีภัย เป็นจำนวน 235,000 บาท ให้แก่ นายกิ่ง จิตสว่าง ณ บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 9 ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ในการนี้ นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย และนางรัตติยา เรืองนวล หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ฯ ได้เข้าร่วมพิธีมอบเงินฯ ในครั้งนี้ด้วย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6744 ครั้ง