กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2566

กลุ่ม

การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนมกราคม 2566) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้มีการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนมกราคม 2566) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม ในการนี้ นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย ได้เข้าประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6743 ครั้ง