กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2566

กลุ่ม

ประชุมคณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ปี 2566 จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย และนางสาวสุภัชชญา ใจเพชร ผู้ช่วย หน.ปภ.จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย คณะทำงานฯ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ปี 2566 จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสุโขทัย (ห้องประชุมกงไกรลาศ) ชั้น 5 ศาลากลางสุโขทัย โดยทางอำเภอได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting) ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6741 ครั้ง