กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2566

กลุ่ม

มอบเงิน สงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากฟ้าผ่า ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 15.00น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานมอบเงิน สงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากฟ้าผ่า ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดสุโขทัย ให้แก่ครอบครัวของนายสถิตย์ ดีจู อายุ 40 ปี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 29,700 บาท ณ บ้านเลขที่ 61 ม.3 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ในการนี้ นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวณัฐฐาพร จันโททัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ เข้าร่วมพิธี มอบเงินสงเคราะห์ฯ ในครั้งนี้ด้วย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6740 ครั้ง