กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย

ภาพกิจกรรม

ปี พ.ศ. 2565

สถานการณ์อุทกภัย จังหวัดสุโขทัย

รายงานสถานการณ์สาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยประจำวันที่ 1 ต.ค. 65
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3574 ครั้ง